Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Maria Jarosz - "Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu"
Start Ciekawe dokumenty Maria Jarosz - "Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu"
Maria Jarosz - "Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu"
sobota, 17 sierpnia 2013 17:56


Prof. Maria JaroszJaka jest dziś Polska?

Prof. Maria Jarosz  – profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych PAN, autorka wielu książek o polskiej rzeczywistości, zwłaszcza o wykluczeniach i zróżnicowaniach społecznych. Najnowsza publikacja to „Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu”.

Polska wykazuje jeszcze dość wysoką, choć malejącą, dynamikę wzrostu PKB. Jeszcze wyższą, jeśli zmierzymy jej poziom za pomocą oenzetowskiego Indeksu HDI, łączącego trzy podstawowe wymiary życia: poziom dochodu, średnią długość życia i przeciętny poziom wykształcenia.
Gdybyśmy jednak wzięli też pod uwagę - a warto - stopień nierówności ekonomicznych i społecznych, to obraz naszego kraju rysowałby się znacznie gorzej. Działania rządu koncentrują się przede wszystkim na ochronie finansów publicznych - co jest poniekąd zrozumiałe w latach kryzysu - i przeciwdziałaniu spowolnieniu wzrostu gospodarczego. Kwestia, czy finanse publiczne, którym nie towarzyszy troska o ograniczenie nierówności materialnych i społecznych, będą "lekiem na całe zło", jest pytaniem otwartym. Zwłaszcza że - jak wynika z międzynarodowych badań problemu - wyższym nierównościom w społeczeństwie towarzyszą wyższe wskaźniki biedy i wykluczenia.
Ksiązka Na te pytania odpowiada książka:
"Polskie bieguny. Społeczeństwo w czasach kryzysu", będąca owocem pracy zespołu badawczego, grupującego socjologów, politologów i ekonomistów z Instytutu Studiów Politycznych PAN, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej. 
Każdy z rozdziałów książki zawiera odrębną część analizy polskiej rzeczywistości i jej postrzegania,  łącznie zaś - wraz z zawartością innych publikacji:

opartych na projekcie: "Rozpad i nowy porządek: społeczeństwo - naród - kultura w okresie wielkiej zmiany" obrazuje przejawy i skutki wielkich polskich przemian gospodarczych i społecznych.