Warning: Creating default object from empty value in /index.php on line 81
Stanowisko klubu "Skutecznie dla Jaworzna"
Start Ciekawe dokumenty Stanowisko klubu "Skutecznie dla Jaworzna"
Stanowisko klubu "Skutecznie dla Jaworzna"
Wpisany przez Janusz Ciołczyk SdJ   
sobota, 01 grudnia 2012 12:01

Wystąpienie na sesji Rady Miejskiej w Jaworznie


Podatki

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panowie Prezydenci!

Jako klub radnych Skutecznie dla Jaworzna mamy świadomość, że podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych gminy Jaworzno, że z dochodów bieżących muszą zostać opłacone kredyty oraz zadania przeznaczone do realizacji w 2013 roku. Pamiętamy również słowa wypowiadane na komisjach przez panią skarbnik o postępującej dziurze pomiędzy subwencją oświatową a faktycznymi wydatkami na ten cel.

Po konsultacjach z przedstawicielami  małych, średnich i mikro przedsiębiorstw oraz dogłębnej analizie przedłożonego przez Pana Prezydenta projektu uchwał podatkowych klub radnych Skutecznie dla Jaworzna przedstawia na dzisiejszej sesji swoje stanowisko:

1.Zaproponowana podwyżka stawek od nieruchomości oraz środków transportu na 2013 rok, gdy dodamy doń wprowadzone podwyżki na rok 2012 jest znacząca. Patrząc na kondycję jaworznickich firm mamy wątpliwości czy słuszne jest tak drastyczne w cyklu dwuletnim podniesienie podatków. Zostaliśmy jako radni wybrani przez mieszkańców , którzy chcą mieć pieniądze na godne życie i utrzymanie swoich rodzin, zaś zaproponowane stawki podatków odbiją się negatywnie na kondycji finansowej zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i zwykłych mieszkańców naszego miasta.

2.Podwyżka podatków spowoduje wzrost cen, ponieważ przedsiębiorcy będą musieli zrekompensować sobie poniesione straty. Zapłacą więc za to mieszkańcy, a w szczególności renciści, emeryci, rodziny wielodzietne oraz bezrobotni.

3.Wzrost podatków może też spowodować zaprzestanie działalności przez część jaworznickich podmiotów gospodarczych, zaś to oznacza redukcję zatrudnienia i utratę pracy dla mieszkańców naszego grodu. Być może lepiej będzie, jeśli zrezygnujemy np. z jednej inwestycji.

4.Podzielamy stanowisko senatora RP pana Bogusława Śmigielskiego zaprezentowane w lokalnej prasie, że działania, które zwiększają obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw nie sprzyjają rozwojowi kraju, w tym również miasta Jaworzna Ważnym jest aby samorząd myślał w kategoriach wsparcia życia gospodarczego na terenie miasta.

5.W związku z powyższym proponujemy stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok pozostawić na obecnie obowiązującym poziomie, zaś w przypadku podatku od środków transportu stosownie do sugestii Jaworznickiej Izby Gospodarczej rozważyć możliwość obniżenia ich do poziomu konkurencyjnego względem gmin ościennych.

I na koniec jak uczy historia podatki od zawsze wzbudzały emocje powodując w przeszłości nawet konflikty na linii władza świecka- władza kościelna, a najbardziej znamiennym przykładem jest tu ekskomunika najwybitniejszego ze śląskiej linii Piastów Henryka Brodatego.

Wreszcie szanując prawo każdego do formułowania opinii i własnego zdania znając doświadczenie w zakresie zarządzania posiadane przez pana radnego Lehnorta, nigdy nie odważyłbym się Pani Przewodnicząca na tak protekcjonalne potraktowanie Go (to ad vocem do radnej Ewy Zuber)

JC